Regulamin „Śląskiego Święta Rowerzysty 2019”

 1. Organizatorem Śląskiego Święta Rowerzysty 2019 jest stowarzyszenie „Gliwicka Rada Rowerowa” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Barlickiego 3 wraz z pomocą innych grup rowerowych z regionu.
 2. Śląskie Święto Rowerzysty odbędzie się 16 czerwca 2019 roku po ulicach miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznym w Parku Śląskim.
 3. Punktami startowymi Święta są:
  1. Plac W. Kilara w Katowicach (50.26387, 19.02991), godz. 12.00
  2. Plac Krakowski w Gliwicach (50.29158, 18.67314), godz. 9.40
  3. Plac Wolności w Dąbrowie Górniczej (50.32562,19.18793), godz. 10.30
 4. Święto zakończy się w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Parku Śląskim, gdzie odbędzie się plenerowy piknik rowerowy.
 5. Święto będzie miał charakter wspólnego przejazdu wszystkich uczestników.
 6. Trasy będą liczyć:
  1. Zachodnia – ok. 36 km
  2. Katowicka – ok. 11 km
  3. Zagłębiowska – ok. 24 km
 7. Organizatorami poszczególnych przejazdów są:
  1. Zachodniego – Gliwicka Rada Rowerowa
  2. Katowickiego – Katowicka Masa Krytyczna
  3. Zagłębiowskiego – Rowerowa Dąbrowa
 8. Impreza ma charakter otwarty. W Święcie może wziąć udział każda osoba.
 9. Za udział w Święcie nie będą pobierane opłaty startowe.
 10. Święto odbędzie się po ulicach miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii:
  1. wszyscy uczestnicy powinni przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego i stosować się do zaleceń Policji oraz organizatorów prowadzących przejazdy
  2. na terenie Parku Śląskiego uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność mając na uwadze ruch pieszych, obecność rodzin z małymi dziećmi oraz innych rowerzystów
  3. organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 11. Święto odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 12. Każdy uczestnik powinien posiadać kask rowerowy.
 13. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
 14. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora.
 15. Każdy uczestnik bierze udział w święcie na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
 16. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub szkody.